Προμηθευτές για biological wastewater treatmentΠίσω

Όνομα Πόλη/Χώρα Προφίλ

Εταιρεία: aquaplan
Όνομα: Vasilis Μόσχου
Ρόλος: Αγοραστής Προμηθευτής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: Οικολογική ΑΕ
Όνομα: Χάρης Μοσxου
Ρόλος: Αγοραστής Προμηθευτής

Θεσσαλονίκη
GR
ΠροφίλΠίσω