Δίκτυο Freelancers - Υπηρεσίες Outsourcing | Freelance it now!!!

Προσφέρετε εργασία (αγοραστής) ή θέλετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα (προμηθευτής); Η Freelancing.gr σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε τις επαγγελματικές σας ανάγκες, διασυνδέοντάς σας με ένα δίκτυο εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και εξειδικευμένων επαγγελματιών.


Από το 2005 είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επιχειρήσαμε να εισάγουμε την έννοια του outsourcing (ανάθεση υπηρεσιών σε κάποιον τρίτο) στην επιχειρηματική εργασία ενώ με το on-line ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών που έχουμε αναπτύξει, προσφέρουμε εγγυημένα σωστή συνεργασία μεταξύ των μελών μας. Ταυτότχρονα, με το “Επαγγελματικό παιχνίδι” η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται απολαυστική για τους χρήστες του παιχνιδιού.

Από τα μέσα του 2016 έως και σήμερα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας δωρεάν καθώς απαλείψαμε κάθε είδους οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, με το “Επαγγελματικό παιχνίδι” και τους κανόνες του διασφαλίζεται η άμεση αλληλεπίδραση και λειτουργική συνεργασία των Freelancers. Όσο πραγματοποιούνται οι συμφωνίες μεταξύ των επαγγελματιών, ο επαγγελματισμός τους επιβραβέβεται με επιπλέον πόντους σύμφωνα με το σύστημα απόκτησης πόντων που έχουμε αναπτύξει. Οι νέες κατηγορίες επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που προστέθηκαν θα ενημερώνονται διαρκώς μέσω του feedback των χρηστών φιλοδοξώντας να καλύψουμε τις ανάγκες μεγαλύτερου τμήματος της αγοράς εργασίας.

Κεντρική φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το “Επαγγελματικό Παιχνίδι” είναι να συμβολίστεί η διαδίκασία της επαγγελματικής ενασχόλισης με μια ευχάριστη, διαδραστική, επικοινωνιακή και αποτελεσματική δραστηριότητα. Με το “Επαγγελματικό Παιχνίδι” ενισχύεται η βελτίωση των ατομικών επιτεύξεων, διασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τις αμοιβαίες αξιολογήσεις των “παιχτών” του και υποστηρίζεται η προώθηση αγοραστών και προμηθευτών.

Η Freelancing.gr, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα, εκπληρώνει τον στόχο της να προσφέρει στην κοινωνία δωρεάν, αυτό που με κόπο δημιούργησε, επωφελούμενη από τις πρακτικές του open-source software.