Προμηθευτές για Environmental impact assessmentΠίσω

Όνομα Πόλη/Χώρα Προφίλ

Εταιρεία: Close the Loop
Όνομα: Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Ρόλος: Προμηθευτής

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: Close the Loop
Όνομα: Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Ρόλος: Προμηθευτής

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: Μηχανολόγος Μηχ/κός
Όνομα: Ioannis Skias
Ρόλος: Προμηθευτής

ΧΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: entec
Όνομα: Εμμανουήλ Αστρακιανάκης
Ρόλος: Προμηθευτής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: COMPA SOLAR
Όνομα: Χαράλαμπος Σαλμανλής
Ρόλος: Προμηθευτής

Πιερίας
ΕΛΛΑΔΑ
Προφίλ

Εταιρεία: EcoSolutions
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ρόλος: Προμηθευτής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠροφίλΠίσω