Χτίζοντας ένα καλύτερο web


Τα τελευταία δέκα χρόνια το διαδίκτυο μεταμορφώνεται δραματικά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν πλέον ένα σημανατικό τμήμα των εργασιών τους on-line και δεν αρκούνται σε μια απλή παρουσία τους στο διαδίκτυο για διαφημιστικούς λόγους. Το διαδίκτυο, ως μέσο διαφήμισης και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλάζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες παρουσιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, το ίδιο παγκόσμιος είναι πλέον και ο ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η κατανόηση της νέας παγκόσομιας επιχειρηματικής λογικής και της τεχνολογίας του διαδικτύου, η οποία εξελίσσεται το ίδιο ραγδαία και περιλαμβάνει ένα τεράστιο φάσμα επιμέρους νέων και συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών. Οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, για να είναι ανταγωνιστικές, θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό εξειδικευμένο στις νέες αυτές τεχνολογίες, να φροντίζουν για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους και να διαθέτουν την ανάλογη υποδομή. Όλα αυτά όμως συνεπάγονται τεράστιο κόστος, το οποίο τελικά μετακυλίεται στους πελάτες.

Η freelancing.gr έχει από καιρό συνειδητοποιήσει τις νέες αυτές προκλήσεις και είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να μπείτε αποφασιστικά και ανταγωνιστικά στο νέο κόσμο του διαδικτύου.

Δεν σταματάμε στο «look» των δικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσουμε, αλλά φροντίζουμε για όλους τους κρίσιμους παράγοντες της επιτυχίας, όπως η λειτουργικότητα, η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία του. Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα καλύτερο web. Κάθε λύση που προτείνουμε αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σχεδιάζουμε τη στρατηγική σας, διαμορφώνουμε την ταυτότητά σας στο διαδίκτυο και αναπτύσσουμε πολυσύνθετες διαδικτυακές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Διαθέτουμε την οργάνωση, την εξειδίκευση, τη γνώση και την εμπειρία που πρέπει να έχει ένας έμπιστος συνεργάτης σας.

Εξειδικευόμαστε σε εφαρμογές e-commerce και τεχνολογίες Web 2.0. Η καινοτομία μας όμως συνίσταται στον συνεργατικό τρόπο δουλειάς μας και στην εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα. Δημιουργούμε συνεργασίες με εξειδικευμένους ανεξάρτητους επαγγελματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εργάζονται από κοινού για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές. Παρέχουμε υπηρεσίες αρχιτεκτονικής λογισμικού, καθώς διαχωρίζουμε αρχικά ένα μεγάλο έργο σε επιμέρους μονάδες λογισμικού, με βάση το είδος της τεχνολογίας που απαιτείται για την ανάπτυξη καθεμίας από αυτές. Στη συνέχεια, δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα εργασίας αναθέτοντας σε κάποιον ή κάποιους από τους συνεργάτες μας συγκεκριμένα τμήματα του έργου με βάση την τεχνολογία στην οποία εξειδικεύεται. Παραμένουμε όμως πάντα υπεύθυνοι για το συντονισμό του όλου έργου και εγγυόμαστε την ποιότητα του τελικού προϊόντος και την έγκαιρη παράδοσή του στην τιμή που συμφωνήθηκε.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της freelancing.gr παρουσιάζονται αναλυτικά στις σχετικές κατηγορίες του menu του δικτυακού μας τόπου.