Σωστή αρχιτεκτονική λογισμικού σημαίνει σταθερότητα και ευελιξία


Ο λόγος που αναθέτουμε μια εργασία σε έναν ειδικό είναι επειδή γνωρίζουμε ότι θα την εκτελέσει σωστά. Η αγορά μιας υπηρεσίας από έναν ειδικό είναι συνήθως πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση από το να την εκτελέσουμε οι ίδιοι. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και στην κατασκευή συστημάτων λογισμικού. Χωρίζοντας το συνολικό σύστημα λογισμικού σε κομμάτια και επιλέγοντας την καταλληλότερη υλοποίηση για καθένα από αυτά αποκτούμε την ιδανική αρχιτεκτονική λογισμικού.

Η σωστή αρχιτεκτονική λογισμικού μηδενίζει τα προβλήματα ανάπτυξης λογισμικού, διατηρεί το σύστημα σε σωστή λειτουργία για πολλά χρόνια και του επιτρέπει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς, πράγμα που προσφέρει σταθερότητα, αποδοτικότητα και κερδοφορία στην επιχείρηση. Η Service-Oriented Architecture (SOA) και η χρήση εδραιωμένων επιχειρησιακών προτύπων σχεδιασμού με τεχνολογία Java δίνει στη freelancing.gr τη δυνατότητα να χρεώνει μόνο για την υπηρεσία δημιουργίας λογισμικού και όχι για το τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό, οι λύσεις που προσφέρουμε ποτέ δεν υπήρξαν πιο ευέλικτες και οικονομικές.