Σχετικά με τη freelancing.gr
Η freelancing.gr είναι ένας δικτυακός τόπος μεγάλης κλίμακας που λειτουργεί σε ένα δικτυακό περιβάλλον συνεργασίας και δημιουργήθηκε για να παρέχει υπηρεσίες web design, λύσεις e-commerce και εφαρμογές Web 2.0 με τεχνικές «ταχείας» ανάπτυξης λογισμικού σε Java, J2EE, Ajax και άλλες τεχνολογίες. Λειτουγούμε ως Εnterprise 2.0 και ειδικευόμαστε σε εφαρμογές e-commerce και τεχνολογίες Web 2.0

Στη freelancing.gr χρησιμοποιούμε το μοντέλο παράδοσης λογισμικού SaaS (Software as a service), κατά το οποίο αναπτύσσουμε τη δικτυακή εφαρμογή λογισμικού που ζητά ο πελάτης, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία και λειτουργία της, ενώ ο ίδιος απλώς τη χρησιμοποιεί μέσω internet με ιδιαίτερη ευκολία και ελάχιστο κόστος. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης ουσιαστικά «ενοικιάζει» την εφαρμογή που χρειάζεται, ενώ εμείς φροντίζουμε να την κάνουμε ξεχωριστή για εκείνον, έτσι ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να αντανακλά τη δική του μοναδική επιχειρησιακή λογική.

Οι λύσεις Πληροφορικής που παρέχουμε είναι οι καλύτερες της αγοράς και συμβαδίζουν απόλυτα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν περιοριζόμαστε στην ελκυστική εμφάνιση των δικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσουμε, αλλά φροντίζουμε για όλους τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, όπως η λειτουργικότητα, η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία. Όλες μας οι ιδέες είναι μελετημένες σε βάθος και οι λύσεις που προτείνουμε αποτελούν εγγύηση για την καλύτερη δυνατή επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων του εκάστοτε πελάτη.