Τα τεχνικά κείμενα της κατηγορίας "Products"
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κείμενα της κατηγορίας που επιλέξατε:

 

<img src=Freeshop σε μοντελο Saas "/>

 

Freeshop σε μοντελο Saas

To e-shop της freelancing.gr είναι ένα λογισμικό έτοιμο να ενσωματωθεί στο δικτυακό σας τόπο και να συνδεθεί με τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Προσφέρεται ως υπηρεσία, δηλαδή σε μοντέλο «Saas» (Software as a service). Αυτό σημαίνει ότι ενώ η δικτυακή εφαρμογή φαίνεται ως τμήμα του δικτυακού σας τόπου, φιλοξενείται σε server της freelancing.gr, η οποία είναι υπεύθυνη για την απόλυτη ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του. ...

περισσότερα

Όλες οι κατηγορίες

Αρχική σελίδα